Wola Makowska

Sołectwo Wola Makowska 

Marian Trojan - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej

tel. (046) 831-20-92

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ

1. Jacek Gaworek

2. Piotr Stopiński

3. Andrzej Winciorek