Szkolenie

SZKOLENIE

W dniu 8 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli Gminy Maków. Szkolenie prowadziła edukator Halina Szymańska z Instytutu Kształcenia Eko – Tur z Warszawy. Celem tej rady było podniesienie kwalifikacji zawodowych na temat ,,Nadzór pedagogiczny, ocena działalności szkoły, klasyfikowanie i promowanie uczniów – jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2014/2015”.