Posumowanie konkursu SKO

PODSUMOWANIE  KONKURSU  SKO

                

W dniu 16.06.2015 r. odbyło się podsumowanie konkursu SKO.

Od roku szkolnego 2014/2015 opiekunami  szkolnej organizacji SKO są Pani Anna Głas i Pani Marzena Fidalska. Organizacja działa pod patronatem  Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wszyscy oszczędzający członkowie zostali nagrodzeni.

Najsystematyczniej oszczędzający to:

Mateusz Smolarek – 78 wpłat

Mateusz Karwat – 70 wpłat

Anna Karwat – 70 wpłat