Nauczyciele i Rada Rodziców

1. mgr Elżbieta Kamińska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2. mgr Anna Głas – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

3. mgr Bożena Sałkowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego i religii

4. mgr Anna Jaworska – nauczyciel historii, muzyki, W-F, plastyki

5. mgr Bożena Skiba – nauczyciel języka polskiego

6. mgr Marzena Fidalska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

7. mgr Monika Pietrzyk – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

8. mgr Marta Wawrzyn – nauczyciel matematyki, informatyki

9. mgr Anna Czerwińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych

10. mgr Piotr Gradowski - nauczyciel biologii

11. mgr Jolanta Markowicz - nauczyciel fizyki, WOS

12. mgr Monika Seroczyńska  - nauczyciel języka niemieckiego

13. mgr Magdalena Rechnio - nauczyciel chemii, EDB

14. mgr Małgorzata Pokrop - nauczyciel geografii 

15. mgr Danuta Sułek - nauczyciel W-F

16. mgr Magdalena Smolarek - nauczyciel techniki

17. mgr Anna Czerwińska - nauczyciel religii. WDŻWR

 

WOŹNA – Zofia Łuczywek

 

RADA RODZICÓW:

PrzewodniczącaPani Justyna Winciorek

Zastępca przewodniczącejPani Renata Fastyn

Sekretarz:  Pani Agnieszka Szot

Skarbnik:  Pani Agnieszka Filipek