Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 maja 2020 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej
zapewnia od dnia od 1 czerwca 2020 r. konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w klasach IV - VIII.

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Na konsultacje zgłaszają się uczniowie za zgodą rodziców
(niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły).