Historia Szkoły i Nasz Patron

Rok 1917 to bardzo ważna data w historii Woli Makowskiej, bowiem rok ten zapisał się jako data powstania szkoły na tym terenie.

Od 1 X 1917 roku rozpoczęła działalność jednoklasowa elementarna szkoła mieszana Kierownikiem szkoły, a także jej pierwszym nauczycielem była Zofia Skorupka, pracująca tu dwa lata.

Od 1927 roku decyzją Kuratorium Okręgowego Oświaty i Wychowania podwyższony został stopień organizacyjny tej placówki do rangi dwu klasowej. Nauczycielami byli Eugenia Czarnecka i Ignacy Psyk, który od 1927/1928 pełnił rolę kierownika szkoły.

W roku szkolnym 1935/36 szkoła uzyskała stopień organizacyjny szkoły czteroklasowej. Do roku 1966 uczniowie pobierali naukę przez 7 lat.

Od 1 września 1966r. szkoła nasza stała się ośmioklasową Szkołą Podstawową. W tym też roku pracę w naszej szkole rozpoczęła pani Helena Łuczywek. Przepracowała w naszej placówce 35 lat.

W 1948 roku zawiązał się we wsi Komitet Budowy Szkoły Podstawowej na czele z Marianem Ceroniem i Janem Szymkowiczem. Gromada wsi z Woli Makowskiej przekazała działkę pod budynek szkoły. Ponadto w wyniku pracy Komitetu za zebrane pieniądze od tutejszych mieszkańców zakupiono 50 000 tysięcy cegieł na nowy budynek szkoły. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Ignacego Psyka, mieszkańców wsi oraz Komitetu Budowy Szkoły w 1955 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego. Działka, na której miała być zbudowana szkoła znajdowała się między włościami pana Antoniego i Jana Łukasika. Budowa trwała 3 lata. W 1958 r. ukończono budowę nowego budynku szkolnego.

Pierwszego września uczniowie rozpoczęli naukę w nowym jednopiętrowym lokalu.

Do 1 września 1999 r. uczniowie pobierali naukę przez 8 lat, a od 1 września 1999 szkoła nasza jak inne stała się 6- klasowa

Od początku istnienia szkoły funkcje kierownika i dyrektora pełniło 8 osób.

1. Ignacy Psyk 1927 – 1966

2. Zofia Caban - 1966 – 1968 pełniła funkcję kierownika

3. Władysław Podkoń 1968 – 1976

4. Jadwiga Podkoń 1976 – 1978

5. Teresa Struska 1978 – 1987

6. Stefania Szymczak 1987 – 1995

7. Piotr Gradowski 1997 – 2003

8. Elżbieta Kamińska 2003 – nadal

Każde zmiany na stanowisku kierowniczym korzystnie wpływały na jakość pracy szkoły oraz jej wizerunek.

Na dzień dzisiejszy szkołę w Woli Makowskiej można określić mianem "Szkoły XXI wieku”.

Bardzo mądre i ciągle aktualne są słowa Igora Cyrulnikowa:

"By umarła wieś, wystarczy zamknąć szkołę”.

Szkoła w Woli Makowskiej od powstania ciągle jest centrum życia kulturalnego. Jest otwarta dla wszystkich mieszkańców wsi. Służy pomocą jak również organizuje wiele uroczystości szkolnych, środowiskowych i lokalnych. Bogaty kalendarz uroczystości szkolnych i środowiskowych zachęca społeczność do odwiedzania i aktywnego udziału w życiu szkoły.

Półwiecze istnienia szkoły w tym budynku stało się okazją do wyboru dla placówki patrona. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w wybór patrona mieszkańców wsi Wola Makowska i Sielc oraz uczniów, nauczycieli i rodziców patronem został Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.05.2008r nadano imię Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Najważniejsze wartości wynikające z nauki Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zadecydowały o Jego wyborze na patrona szkoły to:

• godność człowieka,

• poszanowanie praw człowieka

• znaczenie wartości rodziny w wychowaniu młodego pokolenia

• umiłowanie Ojczyzny.

Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego niesie przesłania , których bezkarnie nie możemy lekceważyć, abyśmy nie utracili, nie zmarnowali daru wolności okupionej trudem i cierpieniem tylu pokoleń. Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego jest drogowskazem na drogach naszej Ojczyzny. Prymas Tysiąclecia imponował mocą ducha. Był człowiekiem niezłomnym, o wielkiej mądrości i prawnym sumieniu. Wzbudzał podziw i szacunek niezłomną postawą patriotyczną, był wybitną osobowością, z którą liczyli się mężowie stanu, politycy w kraju i za granicą.