Spotkanie ze strażakami

Dnia 1 kwietnia nasza szkoła gościła strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Makowskiej. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną.

Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków oraz pokazali wyposażenie wozu strażackiego. Dzieci mogły wejść do wozu, sprawdzić wyposażenie i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji. Zainteresowanie było ogromne. Następnie odbył się pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego.

Wizyta zaproszonych gości wywarła na uczniach duże wrażenie. Wiedza zdobyta w trakcie spotkania z pewnością przyda się w przyszłości. Bardzo dziękujemy Panom Strażakom za poświęcony czas i cenne informacje.