Ślubowanie uczniów klasy I

Dnia 13.10.2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Uczniów. Swoją szkolną przygodę z edukacją rozpoczęła grupa siedmiu uczniów.

Święto najmłodszych uczniów rozpoczęła Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Kamińska, która ciepłymi słowami dodała otuchy pierwszakom. W uroczystości wzięli udział rodzice, cała społeczność szkolna oraz goście, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy Maków p. Jerzy Stankiewicz, Radny Wsi p. Marian Trojan, Prezes OSP p. Dariusz Błędowski, Honorowy Prezes OSP p. Edward Stań, przewodnicząca KGW p. Agnieszka Pająk oraz emerytowana nauczycielka p. Helena Łuczywek. W programie artystycznym pierwszoklasiści zaprezentowali swoje znakomite umiejętności artystyczne, tym samym udowadniając, że są wzorową klasą! Następnie dzieci ślubowały, że będą dobrymi uczniami i patriotami, deklarując, że pracą i nauką rozsławią imię szkoły. Ceremonii pasowania na ucznia dokonał Wójt Gminy Maków p. Jerzy Stankiewicz. Każdy uczeń otrzymał legitymację szkolną, dyplom, książki od Samorządu Uczniowskiego oraz upominki od zaproszonych gości.