Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

         3 września 2018 r., po dwóch miesiącach wakacji przyszedł czas powrotu uczniów do szkoły. Podczas Uroczystości  Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019, zostali oni serdecznie przywitani przez Dyrektor naszej szkoły panią Elżbietę Kamińską. W uroczystości wzięli też udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Maków Pan Jerzy Stankiewicz,  proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Makowie ks. kan. dr Sławomir Wasilewski oraz władze lokalne.

        W obecności Sztandaru Szkoły wszyscy gromko odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego", a następnie wysłuchali krótkich przemówień zaproszonych Gości oraz pani Dyrektor, która między innymi przedstawiła informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, powitała nowych nauczycieli oraz przedstawiła wychowawców klas.

        Po oficjalnych przemówieniach i życzeniach na nowy rok nauki, uczniowie  wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.