Ogólnopolskie olimpiady „Olimpus” i „Olimpusek” z języka angielskiego

 Dnia 10.05.2019 r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskich olimpiad z języka angielskiego: „Olimpus”, skierowanej do klas IV-VIII oraz „Olimpusek” dla klas I-III.

Konkurs polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na zamknięte pytania testowe o różnym stopniu trudności. Sprawdzana była znajomość słownictwa, struktur gramatycznych oraz środków językowych.

Wyłoniono trzy laureatki na poziomie ogólnopolskim:

Gabriela Szot (klasa I)

Wiktoria Szot (klasa IV)

Patrycja Ciupa (klasa VIII)

Olimpiady przedmiotowe są cennym rozszerzeniem programów nauczania, stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, a co najważniejsze, motywują dzieci do rozwijania kompetencji językowych.

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!