Ogólnopolska Olimpiada z Języka Polskiego „Pionier”

      

10 maja 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Polskiego „Pionier”.

Do olimpiady przystąpili uczniowie z klas IV-VIII, łącznie 21 osób. Organizatorem konkursu był Instytut Rozwoju Oświaty z siedzibą  w Warszawie.

Cele konkursu to: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli oraz promowanie pracy szkół.Konkurs obejmował i poszerzał treści podstawy programowej z języka polskiego realizowane w szkole podstawowej.

Dyplom laureata i nagrodę książkową otrzymali:

*Wiktoria Szot z klasy IV,

*Antonina Maciejak z klasy VII,

*Zuzanna Czerwińska z klasy VI,

* Patrycja Ciupa z klasy VIII.

Wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymali:

-Martyna Gajewska z klasy 4

-Oliwia Kamol z klasy 4

-Alicja Kujawiak z klasy 5

-Tomasz Strożek z klasy 6

-Anna Maślarz z klasy 7

-Zuzanna Kujawiak z klasy 8

-Wiktoria Pająk z klasy 8

Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy uznania i nagrody pocieszenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.