oddział przedszkolny

Nauczyciel oddziału przedszkolnego realizuje zdalne nauczanie poprzez portale społecznościowe, komunikatory, pocztę elektroniczną, pozostaje także w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów.