historia

klasa 4

Temat: Tadeusz Kościuszko – dowódca powstania. (podręcznik str. 77,78,79) 

Następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń str. 55-57

zeszyt ćwiczeń

klasa 5

Temat: System feudalny (podręcznik strona 132-135)

Przeczytać temat, następnie wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze strony 72-73

zeszyt ćwiczeń

klasa 6

Temat: Oświecenie w Europie. (podręcznik strona 132-137)

Przeczytać tekst „Pod znakiem umiaru i harmonii str.135 oraz zapoznać się infografiką ze strony 136. Następnie wykonać ćwiczenie 6 i 7 z zeszytu ćwiczeń str. 68.

Wykonujemy prezentację na temat „Sztuka klasycyzmu w Polsce”.

zeszyt ćwiczeń