klasa III

karta pracy edukacja społeczno-przyrodnicza

karta pracy edukacja matematyczna

karta pracy edukacja polonistyczna

Informacja dla uczniów:
Proszę codziennie zapoznać się z jednym dyktandem zgodnie z instrukcją:
1. Przeczytaj tekst dyktanda.
2. Zapoznaj się z informacjami wyjaśniającymi zasady pisowni. Znajdują się one w tabeli pod dyktandem.
3. Napisz tekst dyktanda z pamięci. Możesz poprosić o podyktowanie dyktanda przez rodziców.
4. Sprawdź dyktando. Popraw błędy.