język polski

klasa VIII
-do wykonania: próbny zestaw egzaminacyjny przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty
-do powtórzenia: czytanie streszczeń lektur obowiązkowych
-do wykonania w zeszytach ćwiczeń zestawów powtórzeniowych, które są umieszczone na końcu zeszytów ćwiczeń

klasy IV-VII
-do wykonania ołówkiem: realizowanie kolejnych ćwiczeń w zeszytach ćwiczeń - przynajmniej 4 zadań dziennie z danego tematu.

język polski - zestaw zadań