technika

Klasa IV

Proszę nauczyć się znaków drogowych pionowych (podręcznik do techniki strony 83-87).

Klasa V

Zadanie na 2 tygodnie - Wykonaj recyklingową przytulankę Skarpeciak - instrukcja znajduje się w podręczniku strony 82-84

Klasa VI

Wykonaj rzut prostokątny dowolnie wybranej bryły (podręcznik strony 72-74)