Miejsca Pamięci Narodowej

W ostatnich dniach października cała społeczność szkolna odbyła wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogiłach żołnierzy i osób cywilnych poległych w czasie II wojny światowej.
Podczas wizyty na makowskim cmentarzu i w lesie Zwierzyniec oddaliśmy hołd poległym w walce o wolność Ojczyzny.
,, A choć ich życia płomień zgasł,
to myśli o nich są przecież w nas…”
M. Czerkowska ,, Zaduszki”