konkurs "Jak to sto lat temu było..."

 „Jak to sto lat temu było...” pod takim tytułem 8 listopada 2018 roku odbył się Gminny Konkurs Historyczny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Makowie.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Tematyka dotyczyła czasów odzyskania niepodległości przez Polskę oraz bohaterów tych wydarzeń. Naszą szkołę reprezentował zespół uczniów klasy V w składzie: Marcel Ambroziak, Natalia Gendek, Mariusz Łukasik. Najlepszą wiedzą wykazał się Mariusz Łukasik, który uzyskał 81 na 100 punktów. Było to jednak za mało aby uplasować się w czołówce. W przerwie na obrady komisji uczestnicy wykonywali okolicznościowe kotyliony na Święto Narodowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.