Komunikat dla rodziców

 Bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Maków 

      Informujemy zainteresowanych o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Lekarz psychiatra przyjmuje w każdy II i IV wtorek miesiąca po uprzednim wyznaczeniu wizyty w Sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 , pokój Nr 238  lub pod nr telefonu 46 834-59-66.