IV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

„Piękna nasza Polska cała” – pod takim hasłem po raz czwarty odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Maków Pana Jerzego Stankiewicza.

Celem konkursu jest rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. W tym roku do walki stanęli uczniowie klas IV-VII z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Zaprezentowano m.in. wiersze Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Kubiaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Jury w składzie: Pani Hanna Głuszek, Pani Maria Krawczyk i Pani Helena Łuczywek po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznało następujące nagrody:

Kategoria klas IV:

I miejsce:  Filip Szczechowicz ze Szkoły Podstawowej w Świętem

II miejsce: Zofia Antoniak ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie oraz Marcel Ambroziak ze Szkoły Podstawowej im Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego W Woli Makowskiej

III miejsce: Maja Marat – Szkoła Podstawowa w Słomkowie oraz Oliwia Polit ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie

Wyróżnienie: Alicja Kuś - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

Kategoria klas V

I miejsce: Julia Karwat - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach  ex aequoKrzysztof Filipek ze Szkoły Podstawowej im Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

II miejsce: Bartosz Karwat ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie  oraz Maciej Łuczywek ze Szkoły Podstawowej w Świętem

III miejsce: Kinga Foks - Szkoła Podstawowa w Słomkowie

Kategoria klas VI:

I miejsce: Nikola Bakalarska ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie oraz Patrycja Czarnecka ze Szkoły Podstawowej im Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

II miejsce: Agata Trojan – Szkoła Podstawowa w Pszczonowie i Patrycja Malesa – Szkoła Podstawowa w Słomkowie

III miejsce: nie przyznano

Wyróżnienie: Agata Kuś - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

Kategoria klas VII:

I miejsce: Jakub Borkowski ze Szkoły Podstawowa w Pszczonowie oraz Klaudia Fastyn ze Szkoły Podstawowej im Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej

II miejsce: Małgorzata Mozga - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

III miejsce: nie przyznano