Informacja - konsultacje

Prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania konsultacji.

Przed udziałem ucznia w zajęciach należy wypełnić deklarację i oświadczenie rodzica.
Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej i w szkole
(w gabinecie Dyrektora Szkoły).
 
Dokumenty do pobrania
 
PROCEDURY                          DEKLARACJA                     OŚWIADCZENIE