Informacja

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.