Hołd pomordowanym w 1944 roku

W dniu 17 września 1944 r. w lesie Zwierzyniec rozstrzelanych zostało 20 skierniewiczan. Był to odwet wojsk hitlerowskich za zabitego żandarma. 
Co roku właśnie w tym dniu wokół pamiątkowej mogiły zbierają się mieszkańcy Miasta Skierniewice i Gminy Maków, aby oddać hołd pomordowanym. 
Uczestniczyli w niej członkowie rodzin zabitych, przedstawiciele Nadleśnictwa, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej wraz z nauczycielami oraz przedstawicielami władz gminnych na czele z Wójtem Jerzym Stankiewiczem. 
Krótką modlitwę odmówił kapelan parafii wojskowej w Skierniewicach ks. mjr Paweł Piontek. Do wszystkich zgromadzonych o pamięć o tym wydarzeniu apelowali Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Łyżeń, Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic Andrzej Charzewski. Wartę przed pamiątkową mogiłą pełnili członkowie Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Piechoty. Szkoła z Woli Makowskiej od wielu lat opiekuje się tym grobem.