Gminny Dzień Babci i Dziadka


Nie ma lepszego sposobu na integrację pokoleń niż wspólna zabawa. Mogliśmy się o tym przekonać w sobotnie popołudnie 26 stycznia 2019 roku na uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Na uroczyste obchody przybyło wielu seniorów oraz zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Maków Pana Jerzego Stankiewicza, zastępcy wójta pana Adama Gasińskiego, sekretarza gminy pani Marii Krawczyk, Mirosławy Górskiej, radnej z Woli Makowskiej Pani Joanny Filipek, sołtysa wsi Pana Mariana Trojana, Prezesa OSP Pana Dariusza Błędowskiego z małżonką, honorowego Prezesa OSP Pana Edwarda Stania wraz z małżonką oraz przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Makowskiej Pani Agnieszki Pająk. 

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Kamińska, kierując ciepłe słowa do wszystkich zebranych a w szczególności do bohaterów tego święta. Następnie zaprezentowali się wnukowie w bogatym programie artystycznym, na który złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki, scenki teatralne przygotowane pod okiem wychowawców i nauczycieli. Montaż słowno-muzyczno-teatralny był na wysokim poziomie i spotkał się z dużym aplauzem. Po występach dzieci, słowo do seniorów skierowali zaproszeni goście. 

Rada Rodziców i KGW zadbała o poczęstunek, za co składamy im serdeczne podziękowania.