Gminny Dzień Babci i Dziadka

  Już od wielu lat w kalendarzu uroczystości naszej szkoły ważne miejsce zajmuje Dzień Babci i Dziadka. To chwile niezwykłe, pełne uśmiechów, wzruszeń i radości. W tym roku Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadka świętowaliśmy 20 stycznia 2018 r. Uroczystość odbyła się w sali OSP w Woli Makowskiej.

            Gospodarzami tego wyjątkowego święta byli: Jerzy Stankiewicz- wójt Gminy Maków oraz Elżbieta Kamińska - dyr. szkoły w Woli Makowskiej. Oprócz licznie przybyłych dziadków uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.:  Dariusz Kuleta - przewodniczący Rady Gminy Maków, Mirosława Górska – skarbnik Urzędu Gminy w Makowie, radni wsi Wola Makowska: Marian Trojan i Marcin Kujawiak i przedstawiciele lokalnych organizacji.  Podczas uroczystości uczniowie - młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne i aktorskie przygotowane pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli. Z przejęciem odtwarzali powierzone role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa skierowane pod ich adresem.  Okolicznościowymi wierszami, piosenkami, tańcem, śpiewem i spektaklami baśniowymi wprowadzono wszystkich w radosny i wzruszający nastrój. Utwory literackie, piosenki i życzenia wyrażały miłość i szacunek dla babć i dziadków, ciepło i dobroć, które wnukowie otrzymują od nich każdego dnia. Dziadkowie gorąco oklaskiwali występy młodych artystów i  byli dumni ze swoich wnuków. 

            Atmosfera uroczystości była wesoła i rodzinna. Miło było popatrzeć na integrację pokoleń i po raz kolejny doświadczyć, jak ważni są dla nas seniorzy rodu. Uroczystość Dnia Babci i Dziadka to doskonała okazja do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej. Mamy nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków. 

         Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, a szczególnie rodzicom którzy przygotowywali tę uroczystość.