Egzamin klasy VIII

Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin uczniów klasy VIII odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj.:

15.04.2019 r. – język polski

16.04.2019 r. – matematyka

17.04.2019 r. – język angielski

Uczniowie spotykają się w szkole o godz. 8.20.