Dyskoteki szkolne

Działalność Samorządu Uczniowskiego w szkole, to praca zespołowa nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Samorząd inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z pomysłowości twórczej uczniów. 

W szkole cyklicznie odbywają się dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie bawią się na nich doskonale. Do tańca zagrzewają ich nie tylko skoczne piosenki z najpopularniejszych list przebojów, ale i kolorowe światła dyskotekowe. 

Imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem, uczestnicy bawią się do samego końca, a nawet oczekują na przedłużenie zabawy. Już następnego dnia pytają o termin kolejnej dyskoteki.

Dyskoteki szkolne organizowane są w celu uatrakcyjnienia nauki w szkole oraz polepszenia integracji młodzieży. Upowszechniają wśród młodzieży zasady umiejętnego korzystania z czasu wolnego, służą budowaniu wspólnoty nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas dyskotek uczniowie uczą się kulturalnej zabawy w grupie.