Aktualności 2012/2013

Uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej wiedzą jak ważne jest śniadanie. To drugie też.. Najpierw była lekcja dotycząca zdrowego odżywiania, dzieci wspólnie stworzyły piramidę żywieniową, następnie wykorzystały zdobytą wiedzę w praktyce. Razem przygotowały pełnowartościowy posiłek, na który oprócz pieczywa, serów, chudej wędliny, składało się również mnóstwo świeżych warzyw. Uczniowie wzięli także udział w ogólnopolskim konkursie „ Śniadaniowa klasa” i teraz z niecierpliwością czekają na wyniki. 

17 października 2012 r. był niezwykle ważnym dniem w życiu uczniów klasy pierwszej. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Wójt Gminy Maków Pan Jerzy Stankiewicz, Pani Dyrektor GZEAS J. Zarzycka-Karda, Pan sołtys Marian Trojan. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar Szkoły rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, dbać o dobry wizerunek szkoły, godnie ją reprezentować, być otwartym i życzliwym w stosunku do kolegów i koleżanek. Podniosłym momentem uroczystości była ceremonia pasowania pierwszaków dokonana symbolicznym ołówkiem przez pana Wójta. Po części oficjalnej pierwszaki zaprezentowały artystyczny dowód gotowości szkolnej: odważnie recytowały wiersze, z dziecięcą radością śpiewały piosenki. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły. 

,, W podzięce za dar najpiękniejszy za wiedzę i serce”
Pod takim hasłem obchodzono Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej. Na program artystyczny złożyły się życzenia, okolicznościowe wiersze i piosenki. W tym dniu gościliśmy emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły Helenę Łuczywek. Pani Helena przepracowała w naszej szkole 31 lat. Społeczność uczniowska zadawała pytania dotyczące życia szkoły i pracy nauczyciela. Spotkanie to zainicjowało cykl wywiadów pt. ,,Kim chciałbym zostać jak dorosnę?”. Co miesiąc gościć będziemy przedstawicieli różnych zawodów, aby uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu preorientacji zawodowej. Zaproszenia skierujemy m. In. Do rodziców uczniów: urzędniczki bankowej, informatyka, pielęgniarki, strażaka, szewca, piekarza itp. 

Międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. 
Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Co roku podczas wrześniowej akcji w całej Polsce odbywają się przeróżne działania z zakresu aktywnej edukacji ekologicznej: 
likwidacja dzikich wysypisk, segregowanie zebranych odpadów, zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów. Przy okazji akcji rozpoczynane są programy edukacji ekologicznej (konkursy, turnieje wiedzy, happeningi, festyny, festiwale). 
Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się jak co roku w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata” w dniu 14 września 2012 r. Każda klasa sprzątała przydzielony jej rejon wokół szkoły i w jej pobliżu. Worki wypełniły się śmieciami, zrobiło się czysto. Może tak już będzie nadal, bez ogłaszania specjalnych akcji? 

Strony