Aktualności 2012/2013

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Dzisiaj oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie spotykali się w pełnym składzie, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

Dotarliśmy do mety i czas na nagrody. Apel z okazji zakończenia roku szkolnego rozpoczął się od wspólnie odśpiewanego hymnu narodowego i przekazania sztandaru klasie V. Następnie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za całoroczny trud.

Szóstoklasiści uroczyście wypowiedzieli słowa przysięgi. Przyrzekali rozsławiać pracą i nauką dobre imię Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej i z godnością nosić miano jej wychowanka.
Piątoklasiści przyjęli sztandar, zobowiązali się dbać o niego i godnie reprezentować naszą szkołę.
Apel zakończył się programem artystycznym przygotowanym przez klasę VI pod kierunkiem pani Anny Jaworskiej. 

Dzięki hojności Zarządu firmy „Fungis”, dnia 26 czerwca 2013 roku uczniowie klas I-VI wzięli udział w wycieczce do Ciechocinka i Torunia.

Wyjechaliśmy ze szkoły bardzo wcześnie, bo już o godzinie 6.00. 
Po kilkugodzinnej jeździe dotarliśmy do znanego uzdrowiska – Ciechocinka, gdzie czekała już na nas pani przewodnik.

W Ciechocinku uczniowie odbyli spacer po Parku Zdrojowym oraz zwiedzili Tężnie, poznając ich zastosowanie i historię. W parku Zdrojowym obejrzeliśmy bogatą roślinność z rzadkimi okazami drzew i krzewów, które tworzą harmonię architektoniczną ze stałymi charakterystycznymi dla Ciechocinka obiektami drewnianymi - Muszlą Koncertową, kawiarnią „Bristol”, Pijalnia Wód Mineralnych. 

Następnie udaliśmy się do Torunia. 
Po tym pięknym mieście oprowadzał nas pan przewodnik. Pokazał nam uroki i ciekawe miejsca dzisiejszego Torunia. Zaprowadził nad brzeg Wisły i przedstawił historię jej mostów. Usłyszeliśmy legendę dotyczącą powstania nazwy „Toruń”.

Usłyszeliśmy historie związane z Mikołajem Kopernikiem, zobaczyliśmy jego dom, szkołę, do której uczęszczał oraz kościół, w którym został ochrzczony. Na rynku podziwialiśmy pomnik astronoma. Obejrzeliśmy mury obronne oraz słynną Krzywą Wieżę. Wróciliśmy do domu z toruńskimi smakołykami i dobrymi wspomnieniami.

Jedną z atrakcji wycieczki była wizyta w Toruńskim Planetarium – Geodium. Wystawa Geodium poświęcona jest Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Wokół globusa znajdują się interaktywne urządzenia, dzięki którym można samodzielnie eksperymentować, włączając odpowiednie przyciski.

Na wystawie są też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. Cztery narożniki sali Geodium to plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, ocean będący kolebką życia, monumentalny lodowiec z zorzami polarnymi, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. Wykaz stanowisk interaktywnych w sali Geodium: pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety.

Dlaczego Krzywa Wieża jest krzywa? Kto ocalił miasto przed plagą żab? Odpowiedzi na te pytania poznaliśmy odwiedzając Dom Legend Toruńskich - nową atrakcję turystyczną grodu Kopernika. Dom Legend Toruńskich, to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Odwiedzając to miejsce można usłyszeć legendy związane z Toruniem, ale też poniekąd ich dotknąć. 

Przed rozpoczęciem zabawy założyliśmy kaptury, aby opowieści nie namieszały nam za bardzo w głowach, a powrót do rzeczywistości był łatwiejszy. Dopiero po zastosowaniu środków ochronnych mogliśmy rozpocząć przygodę w świecie legend. Przewodnikiem po nim był zabłąkany średniowieczny kupiec Maurycy. W czasie pokazu mieliśmy okazję wcielić się w role bohaterów opowieści. Na chwilę mogliśmy stać się królem, Krzyżakiem, łotrem lub flisakiem.

Poznaliśmy legendę o krzyżackiej warowni z 1231 r., zbudowanej w konarach rozłożystego dębu. Spróbowaliśmy tu swoich sił w strzelaniu z kuszy. Następnie usłyszeliśmy o szpetnej przygodzie króla Jagiełły, oblanego zawartością nocnika przez mieszczkę Katarzynę. 
W miejscu kaźni i tortur mogliśmy zobaczyć, jak to jest być zakutym w dyby lub zamkniętym w wiszącej klatce, oraz usłyszeć historię łotra, który z wysokości szubienicy dojrzał nadciągające wojska szwedzkie. Spróbowaliśmy także swoich sił we flisaczej walce na wiosła. 

Dnia 24.06.2013 roku udaliśmy się do ZAP „Piastów” – znanego polskiego producenta akumulatorów na zaproszenie prezesa pana Lecha Sznajdera. 
Była to już druga nasza wizyta w tym zakładzie. Uczniowie wraz z opiekunami mogli zapoznać się z poszczególnymi etapami produkcji akumulatorów. Przed wejściem na hale produkcyjne przeszliśmy krótkie szkolenie BHP. 

W związku z wykorzystywaniem podczas produkcji szkodliwych substancji wszyscy uczniowie i opiekunowie musieli założyć ochronne maski. Po zakończeniu zwiedzania na uczniów i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek. Następnie spotkaliśmy się z panem prezesem Lechem Sznajderem. 

Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności podziękowała za możliwość obejrzenia zakładu i wręczyła panu prezesowi pamiątkowy grawerowany dyplom. Na pamiątkę wizyty wszyscy uczniowie otrzymali firmowe gadżety oraz zrobili wspólne zdjęcie. 

20 marca została przeprowadzona olimpiada przedmiotowa z języka polskiego „Olimpus”. W olimpiadzie wzięło udział 11 uczniów z kl. IV- VI. Konkurs ten stanowił cenne rozszerzenie programu nauczania, był urozmaiceniem programu zajęć oraz stanowił zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. 

Miło nam poinformować, że sześciu uczniów z naszej szkoły zdobyło wysokie miejsca i otrzymało dyplomy laureata i nagrody książkowe.
Każdy z uczestników olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymał dyplom uznania. 

Oto lista najlepszych olimpijczyków:
1) Michalina Niedźwiadek II miejsce w kategorii kl. IV 
2) Marek Kołak kl. IV - V miejsce na 1082 uczestników. 
3) Wiktoria Foks z kl. VI- II miejsce 
4) Sylwia Wójt z kl. VI- III miejsce
5) Karolina Błędowska z kl. VI- IV miejsce na 1285 uczestników.
6) Marlena Łukasik z kl. V- III miejsce- na 1109 uczestników.

Gratulujemy Szkolnym Olimpijczykom i życzymy dalszych sukcesów! 

W maju 2013 roku uczniowie Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „GENIUSZ”. W bieżącym roku szkolnym jest to już drugi ogólnopolski konkurs matematyczny, w którym nasi uczniowie zdobywają tak wysokie lokaty.

Szczególnie cieszy nas fakt, że I miejsce w konkursie (otrzymując maksymalną liczbę punktów) zdobyło aż czworo uczniów naszej szkoły: Michalina Niedźwiadek (klasa IV), Karolina Błędowska (klasa VI), Przemysław Wiórkiewicz (klasa VI) oraz Sylwia Wójt (klasa VI), jednocześnie otrzymując grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową. 

Uczniowie biorący udział w konkursie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach na dodatkowych zajęciach pod kierunkiem nauczycielki matematyki Marty Wawrzyn. 
Osiągnięty sukces jest efektem systematycznej pracy i ambicji uczniów oraz wysiłku nauczyciela, który odczuwa niekłamaną radość i satysfakcję widząc zainteresowanie uczniów tą piękną dziedziną wiedzy. 
Organizatorem konkursu Geniusz jest Szkolna Akademia Wiedzy - Warszawa. Gratulujemy uczniom i Pani Marcie Wawrzyn nauczycielce matematyki, za osiągnięcie wysokich lokat w konkursie i przyniesienie zaszczytów szkole. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów matematycznych. 

Dnia 28.05.2013 roku w Szkole im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej odbył się Dzień Patrona. 

W tym też dniu szkoła obchodziła 5 rocznicę nadania imienia przez Radę Gminy w Makowie. Na tę szczególną uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobie Wójta Gminy Pana J. Stankiewicza, radnego wsi Wola Makowska Pana M. Kujawiaka, sołtysa Pana M. Trojana i emerytowanej nauczycielki Heleny Łuczywek. 

Swoją obecnością zaszczycili mury szkoły również rodzice, dziadkowie i mieszkańcy wsi , którzy ze wzruszeniem oglądali występy dzieci. 
Uczniowie zaprezentowali się publiczności recytując wiersze oraz śpiewając pieśni i piosenki religijne. Uroczystości ,, przyświecały” złote myśli Patrona Szkoły:

• Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.
• Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
• Od siebie trzeba wymagać najwięcej.
• Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.
• Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.
• Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.

Na zakończenie głos zabrał P. J. Stankiewicz nawiązując do aspektu historycznego i dokonań Patrona Szkoły.

W dniu 26 maja 2013 roku odbyła się „XV Makowska Majówka”. 
Makowskie święto oficjalnie otworzył Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz.
Następnie rozpoczęły się występy artystyczne makowskich placówek oświatowych. 
Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z klas I-VI, które zaprezentowały układy taneczne przygotowane przez panią Annę Jaworską.

Podczas tegorocznej Makowskiej Majówki uczniowie naszej szkoły reklamowali firmę FUNGIS. Dzieci w strojach pieczarek rozdawały ulotki, balony logo firmy i częstowały cukierkami. 

W gminnym konkursie czytelniczym „Lubię wiersze Juliana Tuwima”, który odbył się 22 maja 2013r. uczennica naszej szkoły Dorota Strożek z kl. V zdobyła I miejsce. Otrzymała nagrodę książkową i dyplom uznania.

Dnia 8.05.2013 roku uczniowie uczestniczyli w lekcji muzycznej „Muzyka soul”.

W dniu 8 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Słomkowie odbyły się gminne eliminacje XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego. 
Do konkursu przystąpiło 26 reprezentantów szkół podstawowych z terenu Gminy Maków. Komisja, oceniająca recytatorów, kierowała się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. 

Klaudia Fastyn uczennica klasy II Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej zajęła I miejsce w kategorii klas I-II gminnego konkursu i reprezentowała gminę na szczeblu powiatowym.
Finał konkursu powiatowego odbył się 16 maja w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach. 

Z dumą informujemy, że Klaudia zdobyła III miejsce. Mamy nadzieję, że nadal będzie rozwijała swój talent. 

Strony