Prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania konsultacji.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

Organizacja konsultacji z nauczycielami uczniów klasy VIII 

 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS 8 I ICH RODZICÓW

Najnowsze informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące dalszego funkcjonowania szkół w okresie zagrożenia COVID-19 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Zgodnie z Rozrządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 od 4 maja 2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach wznawia działania stacjonarne w określonym zakresie. Prowadzona będzie diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla potrzeb zespołów orzekających, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, zgodnie z kierunkowymi rekomendacjami do procedur sanitarnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w związku ze stanem epidemii COVID-19,  wskazówkami GIS i PIP.

Wszelkie informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące terminów diagnozy i obowiązujących w Poradni zasad udzielane są telefonicznie

46 834-59-66  lub  666 356 165

Strony

Subskrybuj Front page feed